Bulletin Board

#KABATAANSAHALALAN: PUWEDENG BUMOTO KAHIT WALANG VOTER ID

/ 9 February 2021

Puwedeng bumoto ang sinumang rehistradong botante kahit walang Voter ID.

Tugon ito ng Commission on Elections sa kumakalat na fake news na kailangan ng ID para makaboto.

Subalit, para hindi na rin magkaaberya ay mainam kung magdadala ng anumang valid identification card kapag pupunta sa presinto – school ID, birth certification, driver’s license, company ID, o anumang mapagkakakilanlan. Ipakikita mo ito sakaling hingin sa iyo kung kinakailangan.

Inihinto na rin ng Comelec ang pag-iimprenta dahil sa pagpasa ng panukalang batas hinggil sa National ID system.

Nakasulat sa website, “The Commission on Elections (COMELEC) would like to inform the public that the generation and distribution of voter ID cards has been put on hold as a result of the approval by the House of Representatives of a bill seeking to establish a national identification system, which proposes only one ID for all government transactions.”

Tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap ng Comelec sa mga bagong botante para sa Eleksiyon 2022. Ani Commissioner Rowena Guanzon, ang pagpapatala ay hanggang Setyembre 30 lamang.

Paano magparehistro?

Sang-ayon sa Resolution 10647 ng Commission on Elections, ang voting registration para sa Eleksiyon 2021 ay sinimulang buksan sa buong Filipinas noong Setyembre 1, liban sa mga lugar na nananatiling nasa Enhanced Community Quarantine o Modified Enhanced Community Quarantine.

Para sa mga lugar gaya ng Maynila na nasa General Community Quarantine, narito ang mga paalala sa kung paano makapagpaparehistro.

  1. Tiyakin na ikaw ay kalipikado. Ang botanteng Filipino ay nararapat na Filipino citizen, at least 18 years old bago o sa mismong araw ng eleksiyon sa Mayo 9, 2022, residente ng Filipinas nang hindi bababa sa isang taon, at residente ng lungsod o bayan na pagbobotohan nang hindi bababa sa 6 na buwan. Ang mga nakaboto sa nagdaang SK elections ay hindi kailangang muling magparehistro.
  2. Gumising nang maaga. Ang Comelec ay handang tumanggap ng mga magpaparehistro tuwing Martes hanggang Sabado, 8 n.u. hanggang 3 n.h. (Maaari itong magbago depende sa lugar na kinabibilangan).
  3. Mag-download ng tatlong kopya ng application form mula sa https://www.comelec.gov.ph/?r=VoterRegistration/ApplicationsForms. Manwal itong sagutan pero huwag munang pirmahan. Sa harap ng Comelec staff mo ito dapat pirmahan.
  4. Bagaman hindi naman kailangan, mainam pa ring magdala ng katibayan na ikaw ay 18 taong-gulang sa araw ng halalan – birth certificate at/o valid ID.
  5. Bitbit ang sariling bolpen, pumunta sa inyong Local Commission on Elections Office. Kadalasang ito ay matatagpuan malapit sa munisipyo o city hall.
  6. No Face Mask and Face Shield – No Registration. Magsuot ng face mask at face shield. Mag-alcohol at pirmahan ang health declaration form na makukuha sa security guard. Sundin ang dalawang metrong social distancing.
  7. Pumila at magpa-biometrics. Kapag tinawag na sa window, kailangan mong panandaliang hubarin ang face mask at face shield para makunan ka ng retrato. Matapos nito’y kukunan ka rin ng biometrics gaya ng fingerprint at signature specimen.
  8. Hintayin ang iyong voter slip. Pagkakuha nito’y maaari ka nang bumalik sa inyong tahanan.
  9. Subaybayan ang #KabataanSaHalaan Election Campaign ng The Philippine Online Student Tambayan (net.ph) para mabatid ang mga update hinggil sa eleksiyon at para malaman ang mga detalye sa kung paano maririnig ng taumbayan ang boses ng mga kabataan sa halalan.

#KabataanSaHalalan

‘Youth Vote’ ang sinasabing may kakayahang makapagpabago ng resulta ng eleksiyon sa Filipinas. Kabataan kasi ang pinakamalaki at pinakaaktibong hanay ng mga botante taon-taon. Sa katunayan, nito lamang 2019, 18.8 milyon ang bilang ng mga botanteng edad 18-24 at 19.9 milyon naman ang edad 30-44. Higit 60% ito ng 61.8 milyong populasyong rehistrado.

Nakaatang sa ating mga balikat ang kinabukasan ng lipunan at isang taon na lamang ay pipili na naman tayo ng bagong set ng mga lider na pagkakatiwalaan nating makapagpapaunlad ng ating kalagayan bilang mga Filipino.

Malaking kapangyarihan, malaking responsibilidad. Kaya ngayon pa lamang ay kailangan na nating maghanda. Mag-aral, magbasa, mangarap sa bansang Filipinas. Simulan natin ito sa pagrerehistro upang sabay-sabay nating maisigaw ang boto ng mga #KabataanSaHalalan.