Bulletin Board

BOOK FAIR NG KOMISYON SA WIKANG FILIPINO, BUKÁS NA!

19 February 2023

Bukás na ang Book Fair ng Komisyon sa Wikang Filipino tuwing Miyerkoles ng bawat linggo mulang 22 Pebrero hanggang 26 Abril 2023, 9:00 nu hanggang 3:00 nh sa Bulwagang Romualdez ng Komisyon sa Wikang Filipino, Malacañang Complex, Lungsod Maynila.

Tampok ang mga aklat na inilalathala ng KWF na naglalayong maabot ang mga Pilipino sa layunin na maibahagi ang mga napapanahon at mahahalagang karunungan at kulturang Pilipino.

Naniniwala ang KWF na mahalaga na mailathala ang mga katangi-tanging aklat hinggil sa usaping pangwika, araling kultural, salin, gramatika, at iba pang disiplina gamit ang wikang Filipino bilang wika ng karunungan.

Para sa karagdagang detalye at impormasyon, maaaring makipag-ugnay sa Sangay ng Edukasyon at Networking sa telepono blg. 0928-844-1349 o magpadala ng e-mail sa [email protected] para sa mga tanong at paglilinaw.