Nation

MANDALUYONG CITY TO DISTRIBUTE GADGETS TO TEACHERS, STUDENTS

/ 12 September 2020

PUBLIC school teachers and students in Mandaluyong will receive free gadgets from the city government for distance learning.

Mayor Carmelita Abalos said that teachers will receive laptops while students will get tablets.

“Sa pakikipagtulungan ng ating Schools Division Office, 100 percent ready na ang Tiger City sa implementasyon ng mga makabagong pamamaraan bilang tugon sa new normal,” Abalos said.

“Bilang paghahanda, nauna nating binigyan ng laptop ang lahat ng ating mga principals sa buong Mandaluyong, kasama na rin ang mga personnel ng school ng division,” she added.

The mayor said that laptops will be distributed to some 2,300 teachers and education supervisors in the city’s public schools.

The  tablets for students contain the learning modules for their online classes.

“Sa mga susunod na linggo, ipamamahagi  na rin ang 41,000 units ng educational learning tablets para sa lahat ng mag-aaral sa Lungsod ng Mandaluyong,” Abalos said. “Handang-handa na tayo sa padating na pasukan. Siguradong walang makakapigil sa ating hangaring maibigay ang pinakamainam na edukasyon para sa ating mga anak.”