Nation

KWF TUMATANGGAP NA NG NOMINASYON PARA SA ‘ULIRANG GURO SA FILIPINO’

/ 8 February 2021

INANUNSIYO ng Komisyon sa Wikang Filipino na tumatanggap na sila ng mga nominasyon at aplikasyon para sa ‘Ulirang Guro sa Filipino.’

Ayon sa KWF, bukas ang nominasyon para sa mga guro na nagtuturo gamit ang wikang Filipino o anumang katutubong wika at mga mananaliksik o may inisiyatiba na pagtibayin ang Filipino bilang wikang panturo ngayong may pandemiya.

Ang patimpalak ay bukas din sa mga guro na nagtuturo gamit ang Filipino sa kahit anong asignatura.

“Muling binubuksan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang Gawad sa Ulirang Guro sa Filipino 2021.  Bukás ang timpalak sa lahat ng gurong nagtuturo gamit ang wikang Filipino at/o ibang katutubong wika bilang midyum ng pagtuturo sa anumang asignatura o disiplina, mula elementarya hanggang tersiyarya, maging sa mga Direktor ng Sentro ng Wika at Kultura (SWK), maliban sa mga kawani ng KWF at kanilang mga kaanak hanggang ikalawang digri (degree),” sabi ng KWF sa Facebook page nito.

Maaaring suriin ang buong tuntunin sa https://kwf.gov.ph/…/Tuntunin-sa-Paglahok-sa-Ulirang…

Mahahanap naman ang pormularyo at template ng curriculum vitae sa https://kwf.gov.ph/…/Pormularyo-sa-Paglahok-sa-Ulirang… at https://kwf.gov.ph/…/CV-template_Ulirang-Guro-sa..