Bulletin Board

TALAANG GINTO: MAKATA NG TAÓN 2022, BUKÁS NA SA MGA LAHOK!

21 February 2022

MGA TUNTUNIN:

1. Ang Talaang Gintô: Makata ng Taón ay isang patimpalak sa pagsulat ng tula na itinaguyod ng KWF na naglalayong pasiglahin at pataasin ang uri ng panulaang Filipino sa pamamagitan ng pagkilála sa mga batikan at baguhang talino at tinig sa sining ng tula.

2. Bukás ang timpalak sa lahat ng mga Pilipino, babae man o laláki, maliban sa mga kawani ng KWF at kanilang kaanak.

3. Ang entring ipapása ay maaaring isang mahabang tula na may isang daan (100) o higit pang taludtod, o isang koleksiyon ng sampung (10) maiikling tula (10–12 taludtod) na may magkakaugnay na tema. Kinakailangang may pamagat ang ipapásang koleksiyon. Malayà ang paksâ ngunit kailangang tumatalakay sa isang mahalagang paksaing panlipunan sa kasalukuyan. Ang ipapásang mahabang tula o maiikling tula ay malayà (walang tugma at súkat). Maaari ding ialinsunod ang paksâ ng kalipunan ng mga tula sa tema ng Buwan ng Panitikan 2022: “Muling Pagtuklas sa Karunungang-Bayan” (Rediscovering Folk Heritage).

4. Ang lahok ay kailangang orihinal at nasusulat sa Filipino, hindi salin ng nalathala nang tula, at hindi pa nalalathala sa alinmang publikasyon. Ang sinumang mahúli at mapatunayang nagkasála ng pangongopya ay kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok nitó sa timpalak at hindi na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.

5. Pára sa onlayn na paglahok, magtungo sa https://forms.gle/Wtd7PaTbE61w67Vv9 at ilakip ang sumusunod:

• Kopya ng kompiyuterisadong lahok (.doc format). Gagamitin ang font na Arial 12 pt, single spaced sa 8 ½ x 11 in (short bond paper) na may palugit na isang (1) pulgada sa itaas, ibabâ, at magkabilíng gilid. Kung makinilyado ang lahok, i-scan at isumite nang naka-portable document format (.pdf)

• Kinakailangang magtataglay lámang ng sagisag-panulat (pen name) at walang kahit anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok.

• Notaryo na nagpapatunay na orihinal at hindi pa nalalathala ang lahok (.pdf)

• Curriculum vitae at/o bionote ng makata (.pdf)

• 2×2 retrato ng kalahok (.jpeg)

6. Pára sa pagsusumite ng lahok sa pamamagitan ng koreo, ipadadala ang sumusunod:

• apat (4) na kopya ng kompiyuterisadong lahok. Gagamitin ang font na Arial 12 pt, single spaced sa A4 size (bond paper) na may palugit na isang (1) pulgada sa itaas, ibabâ, at magkabiláng gilid.

• Kinakailangang magtataglay lámang ng sagisag-panulat (pen name) at walang kahit anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok.

• Notaryo na nagpapatunay na orihinal at hindi pa nalalathala ang lahok

• entri form (i-print, sagutan at ilakip) https://kwf.gov.ph/…/uploads/talaang-ginto-pormularyo.pdf

• Curriculum vitae at/o bionote ng makata

• 2×2 retrato ng kalahok

• Ipadalá ang lahok sa koreo sa:

Lupon sa Talaang Ginto 2022
Komisyon sa Wikang Filipino
2/P Gusali Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel
San Miguel, Maynila

7. Ang hulíng araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 28 PEBRERO 2022, 5:00 nh. Hindi na mauurong ang araw ng pagsusumite.

8. Pará sa lahok na ipadadalá sa koreo, magpapadalá ang KWF ng mensahe (text) kung natanggap na ang lahok.

9. Ang mga gantimpala ay ang sumusunod:

Unang gantimpala, PHP30,000 (net) + titulong “Makata ng Taón 2022”, tropeo at medalya;
Ikalawang gantimpala, PHP20,000.00 (net) at plake;
Ikatlong gantimpala, PHP15,000.00 (net) at plake

10. Ang pasiya ng Lupon ng Inampalan ay pinal at hindi na mababago.

11. Pára sa karagdagang detalye, mag-text o tumawag sa 0928-844-1349 o mag-email sa [email protected]