Bulletin Board

#KABATAANSAHALALAN: 2022 ELECTIONS ON-GROUND PA RIN

/ 26 March 2021

Inanunsiyo ni Commission on Elections Spokesperson James Jimenez na on-ground pa rin ang eleksiyon sa Mayo 2022 kahit na mayroon pang pandemya.

Kinumpirma niya ito sa Town Hall Session ng Vote Pilipinas noong Marso 24 habang isinasapubliko ang Voter Registration Service Test – pinakabagong mekanismong makatutulong sa mga botanteng kabataan na magparehistro sa halalan.

Ani Jimenez, hindi magiging online ang eleksiyon kahit may pandemya. Gayundin, kahit na mahirap ang pagpappalno at lohistika, sinisikap pa rin nilang maghanda sa one-day only election.

Mayroong mga planong pinaplantsa ang Comelec sa kasalukuyan gaya ng mas malakas na puwersa ng information dissemination nang maabot ang target nitong apat hanggang pitong milyong new registrants.

Isa sa mga ito’y ang paglulunsad ng Voter Registration Service Test na makatutulong sa mga Filipino na mapadali ang kanilang pagpaparehistro. Isa itong web-based tool na tumutukoy sa tiyak na prosesong dapat daanan ng sinumang nagnanais na magparehistro, partikular sa mga kabataan saanman sa mundo, anuman ang kalagayan, at personal na sirkumstansiya.

Buo ang suporta ng The Philippine Online Student sa Comelec at sa Vote Pilipinas. Sa katunayan, ilulunsad na nito ang #KabataanSaHalalan three-part webinar series na tututok sa voter education at gampanin ng kabataan at social media sa pagpapaunlad ng pamayanan.

Sa Abril 24 nakaiskedyul ang unang installment ng #KabataanSaHalalan na pamamagatang “Puwedeng Maging Choosy.” Makakasama ng The POST ang Comelec, Pinas Forward PH, Young Filipino Advocates for Critical Thinking, mga propesor ng Mass Communication, Psychology, Political Science mula sa Unibersidad ng Pilipinas at Politeknikal na Unibersidad ng Pilipinas, at iba’t ibang mga organisasyong nagsusulong ng boses ng kabataan sa halalan.