Letters of Youth

WEAK-KA!

/ 28 October 2020

Nasaan ang iyong bangis?

Ang pangil ay wala ng hugis

Nasaan ang pagsambit na kay tamis?

Ngayo’y bayan ay tumatangis

 

Nasaan ang naunang rason?

Tinapos ng sari-sariling dragon

Nasaan ang dati’y sama-samang pag-ahon?

Hinila na pababa ng makabagong panahon

 

Nasaan na pagsasalin-salin?

Huminto, ni walang balik-tingin

Nasaan na ang dapat mo’ng bigkasin?

Binura, wari’y nais tuluyang alisin

 

Nasaan na ang magtatanggol?

Hindi na kilala ang tahol

Nasaan na ang panahong igugugol?

Nilustay na sa tawid-hanging paghabol

 

Nasaan kaya ang iyong dila?

Tinabas na ng tunog-banyaga

Nasaan ang iyong sariling wika?

Pahina na nang pahina