Letters of Youth

PAYASO

/ 5 August 2022

Payasong nakakubli sa likod ng maskara
Sabay umiikot ang mabuti’t masama
Dalisay na larawan ng pulitika
Isang mundo ng mga basura

Dahil sa kamangmangan ng lipunan
Sila’y namamayani sa kadakilaan
Di-alintana ang kahirapan ng bayan
Tapat na pinuno ang kailangan

Ganid sa kapangyarihan ang umiiral
Pag-usad ng bayan ay mabagal
Iba’t – ibang uri ang bumabalabal
Buhay payaso ay sadyang masukal

Katiwalian sa pamahalaan ay walang humpay
Maraming angay-angay at anay
Buong Pilipinas ay nakalupaypay sa kanilang kamay
Kaawa-awang Pilipino, wala nang kaagapay

Bilisan natin ang kilos
Para ang pag-angat ay maayos
Tapusin na ang unos
Muling pagbangon ay maisaayos

Ang huwad na payaso
Ang siyang kikitil sa mga Pilipino
Patunugin ang simboryo
Gising na, mga Pilipino!