Letters of Youth

PANALANGING MAKABAYAN

/ 26 October 2020

Mahal naming Diyos na makapangyarihan

Tunghayan aming lupang ginagalawan

Iyong pagmasdan ang mga kaganapan

Yao’y ‘di mawari at maunawaan

 

O mahal naming Diyos na maawain

Lingapin, naghihinagpis na lupain

Banta at makasariling layunin

Tulungan kami’y huwag palaganapin

 

Sa nagdaang taon at lipas na panahon

Na ang kasarinlan ay pilit na iniahon

Imulat mo O Diyos ang mga mamamayan ngayon

Na sana’y hindi maging isang ningas-kugon

 

Hirangin Mo ang aming bansa

Ganoon din ang mga namamahala

Mga sistemang nakababahala

Huwang Mong hayaang makapaminsala

 

Kasabay ng patuloy na modernisasyon

Nabago ang sistema ng edukasyon

Bunsod ng pandemya, reporma at resolusyon

Bigyan mo kami O Diyos ng tuwirang solusyon

 

Hinihiling ko Diyos ang paglingap sa mamamayan

Ang bawat isang lumalaban

Hindi masulyapang kalaban

Inaasam na tagumpay sana’y makamtan

 

Ihanda Mo kami sa matinding gawain

Pusong makabayan iyong pag-alabin

Pag-asa sa ami’y iyong dalisayin

Tagumpay sa kaparaanan mo’y mapasaamin

 

Imulat mo Panginoon ang mga namumuno

Sa isip, sa diwa, at sa puso

Gawing mapagkumbaba, gawing matalino

Desisyon nila’y marapat na galing sa iyo

 

Panginoong Diyos na lumikha

Buksan ang aming mga mata

Patuloy na sami’y ipadama

Sa laban, ika’y laging kasama

 

Patuloy mo nga O Diyos na kami’y patnubayan

Patuloy sa pagbuhos ng papapala’t kalakasan

Sa pagtatanggol ng aming karapatan

Sa paglaban ng makatarungan na may katuwiran

 

Salamat Panginoon sa katagumpayan

Sa kariwasaan at kasaganahan

Sa iyong lubos na kadakilaan

Salamat, sa pagtugon ng Panalanging Makabayan.