Letters of Youth

NARIRITO LAMANG AKO

/ 8 March 2021

Naririto lamang ako

Naghihintay at nangangako

Nangangakong kailanma’y hindi ka iiwan

Hindi ka ipagpapalit

Hindi ka ipagpapaubaya sa iba

 

Naririto lamang ako

Sa dako kung saan una mo akong nakilala

Sa dako kung saan una mo akong minahal

Sa dako kung saan una mo akong sinaktan

 

Naririto lamang ako

Wari isang paro-parong paikot-ikot

Sa kaniyang malumanay na pamumuhay

Sa kalagitnaan ng pagmamahal at gana

Ng kaniyang butihing harding puno ng bulaklakan

 

Naririto lamang ako

At hindi kailanman paparoon

Isang pangakong aking isasabuhay

Ang buong-pusong paggiliw at pagsinta

 

Sa aking wagas na pagmamahal, para sa bukas na aking katha

Kung saan ikaw ang kasama ko

At ako ay walang sawang nakitingin

At naghihintay sayo

Naririto lamang ako