Region

FROM FOOD TO MODULES: CARINDERIA CONVERTED INTO SLM DISTRIBUTION CENTER

/ 15 January 2021

TO CONTRIBUTE to the education sector during the Covid19 pandemic, a family of teachers offered their carinderia as the head office and distribution center of self-learning modules in Barangay City Heights in General Santos City.

Levi Oringo, owner of the carinderia, offered the use of their building for free after the Francisco Oringo, Sr. Elementary School was converted into an isolation facility for Covid19 patients.

Oringo’s building and carinderia was turned into the headquarters and SLM distribution center in the area. The building was also used to store food packs used in the school-based feeding program.

“[Ang desisyon] ay bunga ng panalangin kalakip ng aming repleksyon kung paano kami makakatulong sa panahon ng pandemya dahil mahirap at limitado ang pagsasagawa, maging ang aming resources. Bilang pamilya ng guro kailangan naming makapag-ambag upang kahit sa simpleng paraan mayroon kaming kayang ialay nang taos-puso,” Mrs. Oringo said.

The space has helped teachers and schools deliver education amid the pandemic.

“Kailangang patuloy tayong magsumikap kahit may pandemyang kinakaharap dahil kung taos-puso natin itong ginagawa kalakip ng panalangin ay malalampasan natin ito. Ika nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa,” Mrs. Oringo said.