Nation

YOUTH GROUP PRODS SENATORS TO ADDRESS EDUCATION PROBLEMS

/ 13 November 2020

THE SAMAHAN ng Progresibong Kabataan has appealed to senators to address concerns on distance learning to ease the burden faced by learners and teachers.

The group cited recurring problems on slow internet connection, lack of gadgets and learning materials.

In an open letter to lawmakers, SPARK lamented that there seems to be no concrete plan to address these issues.

“Patuloy kaming nagdurusa sa mabagal na internet connection, kulang ang mga gadget para maakses ang mga materyales sa pag-aaral, at ang walang katapusang pagbibigay ng mga academic requirements ay matindi na ang epekto sa aming mental at emosyonal na kalusugan, lalo na’t mas dumami ang gawaing pang-eskuwela sa ilalim ng sistemang distance learning,” the group said.

It renewed its call for an academic freeze, subsidy for distance learning, better access to internet and electricity and improvement of the education system.

“Ipinapasa namin ang mga panawagang ito sa inyo, mga iginagalang na senador, bilang mga kinatawan ng mamamayang Filipino. Kung hindi ito maisasakatuparan, ang malagim na distance learning sa 2021 ay mauulit lamang sa 2022, at ang edukasyon ay magiging isang sistema na papasanin at kikitil sa buhay ng mamamayan,” the group said.