Nation

SOLON CALLS ON YOUTH TO BE SAFE-KEEPERS OF VALUABLE LESSONS OF THE PAST

/ 17 June 2024

BICOL Saro Party-list Rep. Brian Raymund Yamsuan on Sunday called on the Filipino youth to be safe-keepers of the valuable lessons from the country’s storied past.

Yamsuan explained that today’s generation should serve as the beacon in helping others tread the path toward a bright future.

“Sa ating pagdiriwang ngayong araw at pag-alala sa ating kasaysayan, sana ay alalahanin din natin ang mga aral ng nakaraan. Hindi dapat natatapos ang selebrasyong ito sa ‘pag-alala’ lamang, kundi dapat ay magsilbing isang buhay na prinsipyo ang diwa ng araw na ito sa atin,” Yamsuan said.

The lawmaker further said that Filipinos must rekindle their Bayanihan spirit to free the nation from the shackles of hunger and poverty.

He said that being free from these restraints that continue to suppress the country’s full potential for development would ensure that every Filipino always gets to choose the Philippines in any challenge that comes across their way.

“Dahil sa tapang ng ating mga bayani, nakalaya tayo mula sa mga mapang-aping kolonisador. Sina Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, at iba pang mga bayani ay nag-alay ng kanilang sarili para sa bayan,” Yamsuan added.

“Pero hindi po dapat doon natatapos ang ating pagpupursigi upang makamit ang tunay na kalayaan,” the lawmker stressed.

Yamsuan added that cooperation and a heartfelt desire to serve the people will always be the answer to all the challenges confronting the country.

“Gawin po natin ito para sa kinabukasan ng ating bayan at ng ating mga anak,” he said.