Nation

SENATOR: BALANCE NEEDS OF STUDENTS AND SCHOOLS

/ 2 March 2023

IMPOSING a “no permit, no exam” policy in schools is one way of protecting students’ right to quality education, Senator Christopher “Bong” Go said.

The senator said that preventing students from taking exams is a burden that hampers their ability to concentrate on their studies, and that such policies can lead to depression and suicide.

He cited the case of a student who committed suicide a few years ago for not being able to take exams due to financial difficulties.

“Ayaw natin maantala ang kanilang pag-aaral. Alam n’yo, napakabigat po n’yan kapag hindi sila makaka-exam. Instead na maka-concentrate, makatutok sa pag-aaral ang mga kabataan, pabigat ‘yun sa iniisip nila,” Go said.

“Ang edukasyon, ‘yan lang po ang puhunan natin sa mundong ito, makapagtapos ng pag-aaral ang mga bata. Sila po ang kinabukasan ng bayang ito. Bigyan natin ng suporta at palugit para hindi mapunta ang pressure sa kanila,” the senator added.

While he acknowledged that schools need revenues to continue operating, Go said that their primary goal is to provide quality education.

The senator stressed the need to strike a balance between the needs of the students and those of the schools.

“Tayo naman, ayaw natin na ‘yung mga negosyante na may eskwelahan ay hindi na makapagpatuloy… Balansehin din natin dahil sila, nanggagaling din po ang kanilang kita to sustain the school ay mula rin po sa tuition,” he said.