Campus

UP TATANGGAP NA NG FRESHMEN SIMULA ENERO 2021

MAGSISIMULA na ang Unibersidad ng Pilipinas na tumanggap ng first year students para sa susunod na akademikong taon simula Enero 7, 2021 sa pamamagitan ng isang online portal.

/ 19 December 2020

MAGSISIMULA na ang Unibersidad ng Pilipinas na tumanggap ng first year students para sa susunod na akademikong taon simula Enero 7, 2021 sa pamamagitan ng isang online portal.

Matatandaan na noong Nobyembre, inanunsiyo ng UP ang kanselasyon ng taunang UP College Admissions Test dahil sa pandemya. Kung kaya, matapos ang pulong ng Lupon ng mga Rehente ay napagdesisyonan nilang tumanggap ng mga bagong iskolar ng bayan sa pamamagitan ng isang online application.

Imbes na UPCAT ay bumuo ang University Councils ng buong Sistemang UP ng isang komprehensibong prosesong sasala sa husay ng mga Filipinong nagtapos sa Senior High School. Pagsasamahin sa assessment ang academic standing ng aplikante noong hay- iskul pati ang makukuhang marka sa magkakaibang pagsusuri sa bawat kursong aaplayan.

Kailangan ng mga aplikanteng ihanda ang sumusunod na mga dokumento:

  1. Form 1 o Personal Data Sheet na may pinakabagong retrato at elektronikong pirma.
  2. Form 2 o High School Records na isusumite ng mismong paaralang pinagtapusan ng aplikante.

Kailangang ang mga paaralan na magpapadala ng Form 2 ay may rehistradong email sa UP Office of the Admissions. Sakaling hindi pa rehistrado ay kailangan nitong magpadala ng email sa [email protected] upang makapagpatala. Hindi tatanggapin ng UP ang Form 2 kung hindi opisyal na email ng paaralan ang gagamitin.

Ang online portal link, sa kabilang banda, ay inaasahang ipapaskil ng UP sa mismong araw ng Enero 7.

Kahit na online ang buong proseso ay kinokonsidera pa rin ng UP na makipag-ugnayan sa mga lalawigan at lungsod na mayroong karahupan sa akses sa internet upang makapagsagawa ng altenatibong paraan ng pagsusumite ng mga kahingian.

Hinihintay rin ang mga karagdagang impormasyon kung libre ang submisyon at kung anong klaseng pagsusuri ang inihanda ng bawat yunit ng UP bilang karagdagan sa mga markang panghay-iskul.

Para sa mga katanungan, bisitahin lamang ang facebook.com/UPSystemOfficeOfAdmissions. Maaari ring tumawag sa (02) 8981-8500 loc 3827 / 3828 / 3820 / 3831 o sa 0918 904 9195.