Campus

PUP STUDENT PUBLICATIONS DECRY RED-TAGGING

/ 1 February 2021

THE ALYANSA ng Kabataang Mamamahayag ng PUP, an alliance of student publications at the Polytechnic University of the Philippines, has decried being red-tagged by the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict.

The anti-insurgency task force claimed that the AKM is recruiting for the New People’s Army and the Communist Party of the Philippines.

“Imbes na primaryang pagtuunan ng estado ng pondo at atensiyon ang lumalalang krisis ng pangkalusugan at pang-ekonomiya ng bansa, mas pinatitindi lamang ng rehimeng US-Duterte ang pagsupil sa mga kritiko ng kaniyang administrasyon,” AKM said in a manifesto.

It added that it will not back down from forces trying to suppress the freedom of the press.

“Ang Alyansa ng Kabataang Mamamahayag ng PUP, kaisa ang mga publikasyon nito, ay naninindigan at hindi titigil sa pakikibaka para sa kalayaan sa pamamahayag at pananalita. Sa bawat panghahamak ng estado ay lalo lamang titibay at tatatag ang alyansa mula sa gabay ng masang inspirasyon nito upang ipagpatuloy ang deka-dekadang pakikibaka para sa mga batayang karapatan ng mamamayan,” it added.

The publications under AKM that signed the manifesto are PUP Biblioflix, The Searcher, The Oikonomos Nexus, The Forum, PUP Campus Journalist, Vox Nova, The Transporter, Kalipunan, The Marker, The Engineering Spectrum, The Catalyst, The Freehand, The Communicator, Iskolarium, and ALPAS.