Bulletin Board

PILIPINONG BOTANTE, BOTO MO’Y MAKAAABANTE: A 90-DAY CALL FOR VOTERS EDUCATION

2 July 2021

Hindi ako bulag para hindi makialam,
hindi ako pipi para hindi makilahok,
at hindi ako manhid upang magpatuloy.

Ang boto sa balota ay boto para sa
bayang mahal at sariling hirang
mula ngayon hanggang sa ating bukas.

Ako’y isang Pilipinong botante,
at mula sa kasagraduhan ng balota,
ang boto ko’y may pake.

Inihahandog ng Uno Treize,

amin nang pinasisinayan ang pagsisimula ng 𝗣𝗶𝗹𝗶𝗽𝗶𝗻𝗼𝗻𝗴 𝗕𝗼𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲, 𝗕𝗼𝘁𝗼 𝗠𝗼’𝘆 𝗠𝗮𝗸𝗮𝗮𝗮𝗯𝗮𝗻𝘁𝗲: 𝗔 𝟵𝟬-𝗗𝗮𝘆 𝗖𝗮𝗹𝗹 𝗳𝗼𝗿 𝗩𝗼𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻! 👆