Bulletin Board

#KABATAANSAHALALAN: EXPRESS LANE PARA SA COVID19 FRONTLINERS BUBUKSAN NG COMELEC

/ 19 February 2021

Magbubukas ang Commission on Elections ng express lanes para sa mga doktor, nars, medical technologists, at iba pang medical and non-medical Covid19 frontliners upang sila’y mabilis na makapagparehistro sa darating na Halalan 2022.

Ulat ito ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon kasabay ng pagpapaalalang ang mga Office of Election Officers ay bukas na mula Martes hanggang Sabado, 8:00 n.u. hanggang 5:00 n.h.

Kailangan lamang ipakita ang Professional Regulation Commission license, hospital identification card, o iba pang katibayan ng pagiging Covid19 frontliner.

Hindi na rin kailangan pang pumila pagdating sa tanggapan ng Comelec. Maaari na silang dumiretso sa window na pagsusumitehan ng registration form at pagkukunan ng biometrics and signature specimen.

Samantala, bagaman kapos pa rin sa target, hindi nawawalan ng kompiyansa sina Guanzon na papalo sa apat na milyon ang bagong rehistradong botante bago ang dedlayn sa Setyembre 2022.

Kalakhan sa mga ito’y mula sa hanay ng kabataan na pinaniniwalaang magtatakda ng resulta ng eleksiyon.

Paano magparehistro?

  1. Tiyakin na ikaw ay kalipikado. Ang botanteng Filipino ay nararapat na Filipino citizen, at least 18 years old bago o sa mismong araw ng eleksiyon sa Mayo 9, 2022, residente ng Filipinas nang hindi bababa sa isang taon, at residente ng lungsod o bayan na pagbobotohan nang hindi bababa sa 6 na buwan. Ang mga nakaboto sa nagdaang SK elections ay hindi kailangang muling magparehistro.
  2. Gumising nang maaga. Ang Comelec ay handang tumanggap ng mga magpaparehistro tuwing Martes hanggang Sabado, 8 n.u. hanggang 3 n.h.
  3. I-fillout ang online registration form sa iRehistro: https://irehistro.comelec.gov.ph/. Tatlong ulit itong i-print sa 8.5×13” na papel at dalhin sa pinakamalapit na Comelec. Pirmahan ang pormularyo sa harap ng Election Officer.
  4. Bagaman hindi naman kailangan, mainam pa ring magdala ng katibayan na ikaw ay 18 taong-gulang sa araw ng halalan – birth certificate at/o valid ID.
  5. Bitbit ang sariling bolpen, pumunta sa inyong Local Commission on Elections Office. Kadalasang ito ay matatagpuan malapit sa munisipyo o city hall.
  6. No Face Mask and Face Shield – No Registration. Magsuot ng face mask at face shield. Mag-alcohol at pirmahan ang health declaration form na makukuha sa security guard. Sundin ang dalawang metrong social distancing.
  7. Pumila at magpa-biometrics. Kapag tinawag na sa window, kailangan mong panandaliang hubarin ang face mask at face shield para makunan ka ng retrato. Matapos nito’y kukunan ka rin ng biometrics gaya ng fingerprint at signature specimen.
  8. Hintayin ang iyong voter slip. Pagkakuha nito’y maaari ka nang bumalik sa inyong tahanan.
  9. Subaybayan ang #KabataanSaHalaan Election Campaign ng The Philippine Online Student Tambayan (thepost.net.ph) para mabatid ang mga update hinggil sa eleksiyon at para malaman ang mga detalye sa kung paano maririnig ng taumbayan ang boses ng mga kabataan sa halalan.

#KabataanSaHalalan

‘Youth Vote’ ang sinasabing may kakayahang makapagpabago ng resulta ng eleksiyon sa Filipinas. Kabataan kasi ang pinakamalaki at pinakaaktibong hanay ng mga botante taon-taon. Sa katunayan, nito lamang 2019, 18.8 milyon ang bilang ng mga botanteng edad 18-24 at 19.9 milyon naman ang edad 30-44. Higit 60% ito ng 61.8 milyong populasyong rehistrado.

Nakaatang sa ating mga balikat ang kinabukasan ng lipunan at isang taon na lamang ay pipili na naman tayo ng bagong set ng mga lider na pagkakatiwalaan nating makapagpapaunlad ng ating kalagayan bilang mga Filipino.

Malaking kapangyarihan, malaking responsibilidad. Kaya ngayon pa lamang ay kailangan na nating maghanda. Mag-aral, magbasa, mangarap sa bansang Filipinas. Simulan natin ito sa pagrerehistro upang sabay-sabay nating maisigaw ang boto ng mga #KabataanSaHalalan.