Bulletin Board

ARUGA AT AGAPAY: PAGTATAGUYOD NG PAGPAPASUSO NG INA SAGITNA NG PANDEMYA

19 August 2021

Bilang pagkilala sa buwan ng Agosto bilang Breastfeeding Month, naghanda ang UP Diliman Gender Office, katuwang ang Alliance of Contractual Employees in UP para sa isang talakayan na pinamagatang, “Aruga at Agapay: Pagtataguyod ng Pagpapasuso ng Ina sa Gitna ng Pandemya.”

Layunin ng talakayang ito na maibukas sa komunidad ang talakayan hinggil sa karanasan at hamon sa mga nagpapasusong ina sa gitna ng pandemya. Dagdag dito, bibigyang-diin din ang mga batas pambansa at lokal na palisiyang Unibersidad hinggil sa usapin ng pagpapasuso.

Gaganapin ang talakayan sa Martes, ika-31 Agosto 2021, sa ganap ng ala-1nh hanggang 4nh sa pamamagitan ng Zoom. Hinihiling naming na makiisa ang inyong opisina sa gaganaping talakayang ito. Maaaring magparehistro sa link na ito para makadalo sa aktibidad.