Bulletin Board

2ND CONSUELO PAZ LECTURE NG UP LINGGUWISTIKA GAGANAPIN NA SA MARSO

/ 25 January 2021

Iniimbitahan ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman Departamento ng Lingguwistika ang mga iskolar saanmang sulok ng mundo para sa ikalawang tagpo ng Consuelo J. Paz Lecture, Marso 19, Biyernes, 2:00-4:00 n.h., via Facebook at YouTube Live.

Ang Consuelo Paz Lecture, ayon sa departamento, ay isinasagawa kada dalawang taon.  Inilunsad nila ito upang bigyang pagpupugay ang malaking ambag ni Paz sa Araling Lingguwistika at Araling Kultura sa Filipinas.

“Engkwentro: Barikada Singkuwenta at Ika-500 Taon na Pagtatagpo ng Pilipinas at Espanya” ang tema ngayong 2021. Tampok dito ang lekturang hango sa isang tatlong-tomong disertasyon hinggil sa mga pag-aaral ng mga wika sa Filipinas na isinagawa ng mga misyonerong Espanyol at ang mga implikasyon nito sa pagbuo at pag-unlad ng lingguwistiks sa Filipinas at sa pagsasakasaysayan sa Filipino bilang wikang pambansa.

Pangungunahan ni Dr. Arwin Vibar ng University of Asia and the Pacific ang talakayang may pamagat na ‘A Thumbnail Sketch of Philippine Linguistics during the Spanish Colonial Period’ sa Marso 19 sa pamamagitan ng StreamYard, Facebook, at Youtube Live.

Sa mga nais dumalo, mangyaring magpadala ng email sa [email protected]. Libre at bukas ito para sa lahat.

Ito ay pakikiisa rin ng departamento at ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya sa pagdiriwang ng Buwan ng mga Sining at Kultura sa UP Diliman.

Sundan ang updates sa www.facebook.com/UPLinguistics.