Letters of Youth

SINTAS NG KATOTOHANAN

/ 15 March 2021

Tila ba isang datos

Sumusunod sa utos

Kumukuha ng santo

Para sa buto-buto

 

Naparirito sa kabilang dako

Kung minsa’y nang-uuto

Sumisipol nang madugo

Paghinga’y parang berdugo

 

Kung makasulyap ay parang wagas

Isang munting tinig na tila walang antas

Ngunit sa katotohanan, para bang sintas

Pilit na itinataguyod ang buhay na marahas