Letters of Youth

MUNTING GAGAMBA

/ 10 March 2021

Mahilig gumawa ng sapot

Kapag ito ay puno ng poot

At nangingibabaw ang masidhing takot

 

Sumasalungat sa hangin

Naghihintay ng kagat sa pain

Upang makapagsaing

Ng panghapunan na puno ng daing

 

Sa kaniyang sapot

Kumakatawan ang salot

Hindi makatakas nang dulot…

Nang dulot ng pagpulot

 

Sabi niya, konti lang po

Para sa aking namumulos na ulo

Pighati na parang duyang bilao

Puno ng pawis at dugo