Letters of Youth

GANON NA LANG BA?

/ 5 March 2021

Ganon na lang ba ang ating samahan

Para bagang tinapak-tapakang daanan

Na tila ba isang utal-utal na tadhana

Isang makamandag na pasa, walang kahit anomang lunas

 

Ganon na lang baa ng ating samahan

Dahan-dahan tayong pinagpapasan

Piniprito sa sariling antas

Sinisisid ang sagot sa lahat ng pag-aaklas

 

Ganon na lang ba ang ating samahan

Ikinukubli ang katotohanang lantay

Pinakikipagtipan ang walang katuturang punan

Sinasakatuparan ang magpakailanmang paghihintay