Nation

SENATOR DISMAYED BY DAMAGED FACILITIES IN PUP MAIN CAMPUS

/ 3 July 2023

SENATOR Raffy Tulfo expressed dismay over the old and damaged facilities of the Polytechnic University of the Philippines in Sta. Mesa in Manila.

The senator inspected the main campus to confirm the report of PUP students on the state of the campus’ facilities.

Tulfo said that the classrooms are not properly ventilated and most of the equipment are outdated.

“Maaari ngang dekalidad ang edukasyon sa Polytechnic University of the Philippines pero bulok ang mga pasilidad dito,” he said.

“Kalunos-lunos ang hitsura ng mga gusali at classroom. Ang mga kagamitan sa engineering laboratory halimbawa ay sobrang pinaglumaan na ng panahon at naghihikahos. Mala-pugon ang init sa mga hallway at ilang mga classroom, kapos na kapos sa ventilation at iilan lang ang may electric fan. Ang kanilang mga silya ay nagmamakaawa nang mapalitan. Ang lahat ng gusali ay hindi PWD-friendly dahil sira ang mga elevator,” he added.

He said there are buildings that need renovation and equipment must be upgraded.

In the school’s basketball court, Tulfo said the ball might not even bounce because the floor is peeling.

PUP President Manuel Muhi and Vice President for Administration Adam Ramilo said that the university does not have the money to rehabilitate buildings and buy new equipment.

Tulfo promised Muhi and Ramilo that he will fight to ensure that PUP’s budget will not be slashed in the upcoming budget hearing at the Senate.