Nation

SENATOR: CONTINUE FIGHT FOR YOUNG EJK VICTIMS

/ 3 January 2022

SENATOR Leila de Lima on Sunday rallied Filipinos to continue standing up and fighting for the innocent children killed in the government’s war on drugs and their families who have yet to receive justice.

De Lima maintained that the children and their loved ones do not deserve to pay the price for the administration’s “murderous” drug war.

“Hindi mapapawi ng paglipas ng panahon ang sakit na dinaranas ng mga ina, ama, kapatid at mga mahal sa buhay na naulila ng biktima ng karahasan, lalo na’t hindi na maibabalik ang buhay na nasayang,” she said.

“Huwag nating hayaang mabaon na lamang sa limot ang mga biktima ng EJKs, lalo na ang mga inosente at batang walang kalaban-laban. Hindi sila mga estadistika lamang. Sila ay mga batang pinagkaitan ng buhay, pangarap at kinabukasan—sila na maaaring maging mga doktor, nurse, inhinyero, guro, abogado at iba pang propesyunal na maglilingkod sa kapwa at bansa,” she added.

De Lima reintroduced her anti-EJK bill, logged as Senate Bill 371, which seeks to define and criminalize acts that constitute EJKs and strengthen the intervention and investigative functions of government agencies, including the Commission on Human Rights.