Nation

LFS SEEKS P10K FINANCIAL AID FOR STUDENTS

/ 5 June 2021

THE LEAGUE of Filipino Students on Friday launched a petition asking the government to provide a P10,000 financial aid to students who were affected by the Covid19 pandemic.

LFS National Spokesperson Carwyn Candila said the P10,000 cash aid can be given in five installments.

“Ang panawagan natin kay Duterte ay bigyan ng P2,000 na ayuda kada buwan sa loob ng limang buwan ang mga kabataang estudyante pandagdag suporta sa gitna ng pandemya. Para ito sa 25 milyong estudyante sa bansa.

Kabilang na rin dito ang nasa 2.1 milyong natulak na mag-drop out dahil sa pandemya,” Candila said.

He said that the assistance can ease the financial burden of students and their families.

Candila urged students, teachers and parents to sign and support the petition.

“Patuloy na ipinapanawagan ng kabataang Filipino ang matiwasay na pag-aaral sa gitna ng pandemya, at higit sa lahat, ang ligtas na pagbabalik sa pisikal na mga klase sa agarang panahon,” he said.