Nation

DEPED: KINDER TO GRADE 10 CURRICULUM ROADMAP SET

/ 22 May 2021

Para mas malinang ang kakayahan ng ating mga mag-aaral, inanunsyo ng DepEd nitong nakaraang linggo na nakalatag na ang pagsusuri at pagbabago ng kurikulum ng Kinder hanggang Grade 10.

Ang inaasahang pagsusuri at pagbabago ng nasabing kurikulum ay ibabatay sa pangangailangan ng mga estudyante sa nagbabagong panahon.