Campus

FREEDOM MUSEUM TO RISE IN UP DILIMAN

/ 20 March 2022

THE UNIVERSITY of the Philippines is building Freedom Museum in partnership with the Human Rights Violations Victims Memorial Commission.

The commission is funding the project as part of a memorandum of agreement for the construction of an HRVV Memorial/ Museum/ Library/ Compendium in UP Diliman.

The Freedom Museum will rise on the Campus Maintenance Office Complex old site. The CMO, meanwhile, will relocate to a complex beside the Veterinary Teaching Hospital.

The HRVVMC is mandated to establish a museum in honor of human rights violation victims during the Marcos regime.

UP and HRVVMC agreed to collaborate on the project during the administration of UP President Alfredo E. Pascual.

Meanwhile, the UP System administration under President Danilo Concepcion initiated the relocation of CMO to its new site.

UP Diliman Chancellor Fidel Nemenzo said the museum will be intended for students, teachers, and researchers.

“Ipinagmamalaki ko ang malawakang pagsasaayos, modernisasyon, pagpapalawig, at pagpapanatili ng ganda at kasaysayan ng pisikal na kalagayan ng ating mga kampus,” he said.

“Ginawa natin ang mga ito para sa ating mga estudyante, guro, mananaliksik, mga manggagamot, mga kawani, at para sa mas malawak nating pamayanan. Hindi naman maaaring maiwan ang mga kasamahan nating mahusay na nangangalaga sa ating pangalawang tahanan,” he added.

Meanwhile, CMO Acting Director Perlita Raña said the time is right to have a new CMO building as it is part of the campus backbone.